2016.a.

 

 • Riidaja küla keskuse ja kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Sokumäe maaparandussüsteemi uuendamine (RMK)
 • Taagepera-Tündre tee ja Pelgu-Tündre tee rekonstrueerimine ning Kollaspalu-Ojaniidu tee uuendamine (RMK)
 • Marimetsa matkaraja vaatetorni rekonstrueerimine (RMK)
 • Purila taimla kuuri ehitamine (RMK)
 • Tudu alevikku kõnnitee ehitus koos valgustusega
 • Tõrva politseimaja ehitustööd
 • Karlova Kooli spordiväljaku rekonstrueerimine
 • Mõniste kunstmurukattega universaalväljak
 • Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamine
 • KÜ "Üheksa" (Ehitaja 9, Tõrva) maja välisfassaadi soojustamine
 • Valga Jaanikese kooli siseremonttööd
 • Valga Jaanikese Kooli sadevete äravool, drenaaž, sokkel ja välisvalgustus
 • Ulvi reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Kraavi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine
 • Tarvastu jõe Ordulinnuse tehiskärestiku silla ehitamine ja paigaldamine