2006.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Vanamõisa tee rekonstrueerimine
 • Tuula prügila sulgemine
 • OÜ Vorites vähikasvatustiikide ja nende kommunikatsioonide rajamine
 • Pühajärve rannapargi juurdepääsutee renoveerimine
 • Puka valla spordiväljaku ehitamine
 • Halliste jõe silla vaisammaste rekonstrueerimine
 • Vastsemõisa-Keeni tee rekonstrueerimine
 • Soome II kinnistu juurdepääsutee ehitus
 • Otepää Golfi väljaku rajatiste ehitus
 • Kalme Paisjärve süvendustööd
 • Hellenurme mõisapargi rekonstrueerimine
 • Õru ja Raamsoo oja eelvoolude uuendus
 • Süsteemi 186 kuivendus ja teede remont
 • Hummuli valla teede remont
 • Tikste tammi taastamine
 • Tuleviku-Potstepuu tee rekonstrueerimine
 • Tulevik-Kalme veski tee rekonstrueerimine
 • Ääre kinnistu tee ja trassid
 • Tõrva linna biotiikide korrastus
 • Sangaste veskitammi regulaatori rekonstrueerimine
 • Räpina poldri regulaator TR-1
 • Valga mk kuivendussüsteemi nr. 186 hooldustööde II etapp ja tee remont
 • Luha objekti rajatiste uuendamine (100ha)
 • Kiviste kraavi uuendustööd
 • Pikamäe kuivendussüsteemi rekonstrueerimine (513 ha)
 • Kollaspalu maaparandussüsteemi rekonstrueerimine (160ha)
 • Aru metsakuivendussüsteemi rekonstrueerimine (610,9ha)
 • Pedeli paisjärve III etapi 3. ja 4. järgu väljaehitamine

 

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Viitka veepuhastusseadme ehitus
 • Ärma talu veevarustuse ja kanalisatsioonitrassid
 • Vana-Vastseliina veepuhastusseadme ehitus
 • Puka mööblivabriku reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Tsirguliina kanalisatsioonitorustiku ja septiku vahetus
 • Väike-Laatsi tööstuspargi infrastruktuuri ehitus

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Õisu metskonna kontorihoone ehitus
 • Pühajärve rannahoone rekonstrueerimine
 • Valga linna prügila viilhalli ehitamine

  Projekteerimistööd

 • Vao MPÜ teede projekt
 • Soome II kinnistu juurdepääsutee ja trasside projekteerimine