2014.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Meremäe vallateede remont 2014
 • Väljaotsa tee rekonstrueerimine
 • Ungru maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
 • Tuudi-Kunila-Kuitsa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
 • Elva 110/15 kV AJ 10 MVA trafo vundamendi demontaaž ja territooriumi heakorrastamine
 • Valgjärve keskasula kergliiklustee ehitamine
 • Tartus Sõpruse pst 4 parkla remonttööd
 • Uute Kodude (10 tk) kõnniteede, mänguväljakute ja maastikujunduse ehitustööde I etapp
 • Luunja sadama ja puhkeala põhiprojekti 1. rakendusjärk“ Luunja paadikanali ja rannaala kaevetööd

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Riia 25 hoone drenaaži- ja sadeveesüsteem ning soklitööd
 • Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Nõo vald, Nõo aleviku sademeveekanalisatsioon Hariduse-Kirsi-Oja tänava lõigus projekteerimis-ehitustööd

Spordi- ja puhkerajatised

 • Tõrva Gümnaasiumi pargi rekonstrueerimine
 • Leevijõe paisjärvede korrastamine. Ehitustööd II

Üldehitus

 • Kärstna perearstikeskus-raamatukogu ümberehitamine sotsiaalmajaks 
 • Maanteeameti liiklusregistri Pärnu büroo välisfassaadi soojustamine
 • Misso valla multifunktsionaalse teenuskeskuse rekonstrueerimine
 • Sarapuu ja Sillaotsa silla ümberehitus koos projekteerimisega