2009.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 

 • Barclay de Tolly mausoleumi parkla ehitustööd
 • Hummuli valla Sireli ja Mägede tee remont
 • Järvamaa regiooni metsateede ja truupide remont ja hooldus
 • Koidula raudteejaama kuivenduse ehitus
 • Kopli maaüksuse juurdepääsutee ehitus
 • Petlema-Hurmi tee rekonstrueerimine
 • Pokumaa parkla ehitustööd
 • Pärnu-Jaagupi jäätmejaama ja komposteerimisväljaku rajamise I etapp
 • Riidaja Põhikooli autoparkla, juurdepääsu- ja teenindustee ehitus
 • Sangaste valla Keeni, Kolmi ja Tiidu maaparandusehituse rekonstrueerimine
 • Soolätte metsakuivendus, tiigi kaevamine ja tiigi juurde tee ehitamine
 • Sänna Alaveski paisjärve rekonstrueerimine
 • Tõrva Maxima X kaubanduskeskuse juurdepääsutee, parkimisplatsid
 • Türi linna jäätmejaama rekonstrueerimine
 • Keeni, Viiroja, Raamsoo, Rampe oja uuendustööd
 • Iinikõrve tee teetruubi vahetamine

 

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 

 • Räpina Aianduskooli ühiselamu välistrassid
 • Sõmerpalu motohalli trasside ehitus
 • Tartu linn Anne-Kalda tee tänavate vaheliste veetorustike rekonstrueerimine koos projekteerimisega
 • Tartu linn Kaunase pst.21B kuni Kaunase pst.44 veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega
 • Helme jäätmejaama II etapp, projekteerimine ja ehitamine
 • Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikide saneerimine
 • Tõrva linna (KEK linnaosa) biotiikide saneerimine

 

Spordi- ja puhkerajatised

 • Keeni põhikooli staadioni ehitus
 • Kungla tänava jalgpalliväljaku rekonstrueerimine Valga linnas
 • Metallsilla ehitus Õhne jõele
 • Otepää Golfi klubihoone ja kõrvalhoone ehitus-remonttööd
 • Puka Pritsumehepargi pargiteede ehitus
 • Puka spordiväljaku stardimaja ja välisvalgustuse ehitus
 • Tsirguliina kooli staadioni rekonstrueerimine
 • Tõrva Linna Kase tn silla rekonstrueerimine
 • Urvaste Kooli erivajadustega laste mängu- ja spordiväljaku ehitus

Üldehitus

 

 • Pädasoomäe talukompleksi elumaja ja aida ehitustööd
 • MTÜ Sinilill õppeklassi ja san.sõlme remont