2010.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Paanikse metskonnas Kungi metsatee ehitamine
 • Teise Raavitsa tee truubi uuendamine ja Sauniku tee Sauniku oja truubi rekonstrueerimine
 • Raudoja-Aavoja kanali rekonstrueerimine
 • Ala-Karjatnurme tee rekonstrueerimine
 • Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone ala pinnavete reguleerimissüsteemi I etapi ehitus
 • Sopi-Savikoja tee silla rekonstrueerimine
 • Aitsaare-Jaki taimeaia tee uuendamine
 • Õru tee truubi rekonstrueerimine
 • Sangaste-Näälikse-Mõneku tee uuendamine

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Vara ja Koosa küla reoveepuhastite ehitamine
 • Projekt "Emajõe ja Võhandu jõe valgala reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitustööd. Luunja, Rämsi, Ulila, Vorbuse, Rõhu, Puhja reoveepuhastid
 • Viljandi 110kv alajaama juurdepääsutee, teede ja platside ning kanalisatsiooni ja veevarustuse ehitus
 • Hummuli keskasula vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

Spordi- ja puhkerajatised

 • Vooremäe puhkeala juurdepääsutee ja randumissilla ehitustööd
 • Kammeri kooli staadioni ehitustööd

Üldehitus

 • Abja-Gümnaasiumi juurdeehitus karkassi rajamine