2018.a.

 

 • Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine
 • Multifunktsionaalse mänguväljaku ehitus Rõngus
 • Lumetootmissüsteemi ehituse IV järk (SA Tehvandi Spordikeskus)
 • Abja-Paluoja reoveepuhasti ja vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine
 • Valga linnas Välja tn sademeveetorustiku ehitamine
 • Valga linna Võru tänava taastusremont
 • Valga linnas Välja tn sadevee trassi ehitusjärgne teekatte taastamine
 • Tõrva valla Riiska piirkonna tänavate teekatete taastamistööd
 • Trepi valmistamine ja paigaldamine Tarvastu Linnamäele
 • Laashoone luhtade ligipääsude rajamine ning truupide rekonstrueerimine
 • Rubina soo veerežiimi taastamine
 • Soomaa rahvuspargi Valgeraba veerežiimi taastamine
 • Ahelo tee ja Koemetsa-Aruküla tee rekonstrueerimine
 • Aheru maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
 • Valga Jaanikese Kooli remonttööd 2018
 • KÜ Ehitaja 4 (Tõrva) maja renoveerimine