• Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni ehitamine
  • Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine
  • Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
  • Põlva linnas Piiri tn taristu projekteerimis-ehitustööd
  • Alutaguse rahvuspargis Selisoo idaserva veerežiimi taastamine
  • Valga linna Kungla tänava ja Tsirguliina korvpalliväljakute ehitamine