Kullenga taimla õueala rajatiste rekonstrueerimine

Restu vahtkonna tee rekonstrueerimine

Urvaste valla tänavate pindamine ja parkla ehitus

Konguta kergliiklustee ehitamine

Tõrva Päästekomando aed ja platsid

Puurmani paisule kalapääsu rajamine

Ploomi paisule kalapääsu rajamine

Riigimaanteel nr 19204 Mihkli-Oidermaa km 3,0 asuva Veltsa silla ümberehitus terasest torusillaks koos eelneva projekteerimisega

Riigimaanteel nr 18111 Kiuma-Peraküla km 1,785 asuva Möksi silla ümberehitus

Paganamaa vaatetorni rekonstrueerimine

Õppemetskonna töökojahoone soojustamine ja renoveerimine ning laohoone põranda renoveerimine

Saru küla reoveepuhasti rekonstrueerimine

Kääriku väliväljakute projekteerimis- ja ehitustööd

Põhimaantee nr 6 Valga-Uulu km 1,092-1,282 jalgratta- ja jalgtee ehitus

Lahemaa RP külastustaristu rekonstrueerimise II etapp ja Viitna MKA-l Viitna looduse õpperaja rekonstrueerimine. Oandu telkimisala ja Oandu matkaraja rekonstrueerimine

Uue-Antsla rahvamaja sokli soojustamine

Läti silla rekonstrueerimine ja Mulgi kraavi silla ehitamine Soomaa rahvuspargis