• Osula küla veemajandusprojekt
  • Käo tee ja Metsavenna tee rekonstrueerimine
  • Nigula LKA poollooduslikele kooslustele ligipääsude rajamine