• Töötervishoiu- ja tööohutusjuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 45001:2018